Η Κατερίνα στο Young People.

Η Κατερίνα, Ένα άτομο δραστήριο που δεν παύει να αναζητά αυτό που επαγγελματικά θα την καλύπτει στο μεγαλύτερο ποσοστό. Έτσι από τον ένα κλάδο της επιστήμης μεταπηδά σε κάποιον άλλο … Παρόλο που βαριέται εύκολα τα καταφέρνει. Ένα από τα ελιξίρια της είναι το Shopping therapy.

Στο Young People, βρίσκετε πάντα κοντά αφού και αυτή με τη σειρά της παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν. Έτσι μέσα από την κριτική της και τις συμβουλές της, σίγουρα μας κάνει καλύτερους.